Archive for apríl, 2009

Keď nezostane ani kameň na kameni

Pohľad na opisované územie z výšky 4350 metrov.

Pohľad na opisované územie z výšky 4350 metrov.

Pri širšom zábere, kde v jeho centre sa nachádza kopec Hradová, chcel by som tiež poukázať na naozaj brutálny systém ničenia prírody zo severnej strany, kde sa nachádza veľký kameňolom. Čítať ďalej