Archive for jún, 2009

Prilbovka červená – Cephalanthera rubra

Ani táto mimoriadne vzácna a chránená rastlina zrejme nepomôže obnoviť kedysi chránenú botanickú lokalitu, ktorá je ničená zo všetkých strán. Patrí do čeľade vstavačovitých a medzinárodne je zaradená k druhom pod ochranou CITES. Na Slovensku sa kategorizuje ako zraniteľný druh, v Poľsku patrí k druhom silne ohrozeným, v Čechách patrí k ohrozeným druhom flóry (C2) a je chránená zákonom. Nie som botanik, a tak nie som schopný posúdiť, nakoľko by tento druh mohol patriť aj k vzácnejšiemu endemitu, ktorý je viazaný len na túto košickú lokalitu, ale som presvedčený, že vyhlásiť celé územie včítane Košického hradu za chránenú prírodnu a kultúrnu rezerváciu, by bolo veľkým prínosom nie len pre túto nádhernú Prilbovku červenú, ale aj pre mesto Košice a jeho obyvateľov.

prilbovka_cervena

Čítať ďalej

Reklamy

Poniklece po odkvitnutí

poniklec_odkvit

Poniklece po odkvitnutí ponúkajú na obdiv neuveriteľnú premenu. Je naozaj fascinujúca a nádherná. Tieto jemné a strapaté účesy akoby vytvoril neviditeľný kaderník. Je to stále sa opakujúce posolstvo oddanosti a lásky svojmu potomstvu, sejba pre vietor a prosba o prežitie.