Blížící se skutečná EPIDEMIE, o té vám však MASMÉDIA MLČÍ: Poškození mozku zářením mobilních telefonů


 

Dr. Mercola
3. září 2009

Tým spolupracovníků mezinárodních EMF aktivistů vydal zprávu, podrobně popisující jedenáct záměrných závad telekomunikacemi financované studie 13 zemí Interphone.

Odhalení se zabývá výzkumem mobilních telefonů a mozkovými nádory, a došli k závěru:

  • Na základě používání mobilních telefonů existuje riziko mozkových nádorů
  • Telekomunikacemi financované studie podhodnocují riziko mozkových nádorů
  • U dětí existuje vyšší riziko mozkových nádorů, než u dospělých

Studie Interphone, která začala v r. 1999, měla určit rizika mozkových nádorů, ale zveřejnění jejího plného znění je zadržováno roky. Části této studie zveřejněné k tomuto okamžiku odhalují to, co autoři nazývají „systematické pokřivování“, značně podhodnocující rizika mozkových nádorů.

Mezi záměrné závady patří zařazení subjektů, které používaly přenosné telefony (které emitují stejné mikrovlnné záření, jako mobilní telefony) do kategorie „nevystavených“; vyloučení mnoha typů mozkových nádorů; vyloučení lidí, kteří zemřeli, nebo byli příliš nemocní, aby mohli být dotazováni, a to v důsledku svých mozkových nádorů; vyloučení dětí a dospívající mládeže, která je náchylnější.

Donald B. Herbeman, MuDr., emeritní ředitel Institutu pro rakovinu univerzity Pittsburgh uvedl:

„Na základě závažných důkazů, obzvláště ze studií nezávislých na tomto odvětví, že dlouhodobá expozice radiofrekvenčnímu záření může vést ke zvýšenému riziku mozkových nádorů, jsem vloni vydal bezpečnostní informační zprávu pro fakultu a zaměstnance Institutu pro rakovinu univerzity Pittsburgh.

Od té době mé konkrétní obavy ohledně expozice dětí rádiovým frekvencím byly podpořeny zprávou dr. Lennarta Hardella. Někteří moji kolegové vědci vyjádřili ohledně oznámených biologických důsledků skepsi, obzvláště u poškození DNA radiofrekvenčním zářením, kvůli absenci předloženého podkladového molekulárního mechanismus.

Nicméně na základě zásady obezřetnosti věřím, že je moudřejší brát zprávy četných výzkumníků, že rádiové frekvence mohou poškodit DNA a zvýšit riziko mozkových nádorů, vážně, a je třeba na odvětví nezávislým agenturám poskytnout potřebné finance na podrobný výzkum, aby se zjistil molekulární základ/podstata takových důsledků.“

Lloyd Morgan, přední autor a člen Bioelektromagnetické společnosti, říká:

„Vystavení záření mobilního telefonu je největším lidským zdravotním experimentem, který byl kdy proveden, bez informovaného souhlasu, a týká se 4 miliard lidí.

Věda prokázala zvýšené riziko mozkových nádorů v důsledku používání mobilních telefonů, a rovněž zvýšené riziko rakoviny očí, nádorů slinných žláz, rakoviny varlat, ne-Hodgkinsova lymfomu a leukémie.

Veřejnost musí být informována.“

Prevzaté: www.osud.cz

Poznámka:

Nie je ťažké si domyslieť, že účinky v blízkosti antén a vysielačov nie sú o nič priaznivejšie, ani si spočítať len obyčajným zdravým rozumom, že zemská atmosféra sa premieňa na stále výkonnejšiu mikrovlnnú rúru. Globálne otepľovanie by mohlo byť iba jedným z vedľajších účinkov. Nehumánnosť tohto obrovského biznisu spočíva aj v tom, že neuniknú ani tí, ktorí mobilné telefóny ani wi-fi nepoužívajú, ba kvôli zdravotným rizikám odmietajú. O to viac je znepokojujúce, že sa kvôli konkurenčnému zápasu o čo najväčšie pokrytie signálom budujú vysielače už aj v lesných porastoch v blízkosti mesta Košice, o čom tento blog podáva svedectvo. Tak sú bezprostredne ožarované nie len zvieratá a rastliny, ale aj tisícky ďalších mikroorganizmov, nevyhnutných pre život na tejto planéte,  pri čom nie je vylúčené, že sú modifikované na genetickej, prípadne aj na zatiaľ neznámej úrovni, ktorá bude odhalená až v budúcnosti. Bohužiaľ, nie je asi vhodné podporovať nezávislé a náročné vedecké štúdie, ktoré by boli schopné v takej šírke a komplexnosti podať včas hodnovernú správu. No i keby existovala, sotva by zastavila globálnu mašinériu bezdrôtových tarantúl.


Z dopisu čtenářky blogu Elektrosmog

13. září 2009 v 10:46 | Radomil Hradil | 

Dopis čtenářky blogu:
Dobrý večer pane inženýre, na Internetu jsem zjistila,že se zabýváte studiem elektromagnetického pole a jeho vlivem na lidské zdraví. Bydlíme 10 metrů od stožáru mobilní sítě a od doby,kdy jsme se sem přestěhovali, máme obrovské zdravotní problémy. Já jsem měla již dva zhoubné rakovinné nádory, špatně spíme, manžel má 85% ztrátu sluchu a třes v rukou, že již neudrží hrnek, všechno zapomíná atd.
Rádi bychom, pokud budete souhlasit, toto prokonzultovali s Vámi.Společnost T-mobil nám totiž neustále odpovídá, že stožár nemá žádný vliv na lidské zdraví. Bydleli jsme dříve v Ostravě a byli jsme naprosto zdraví.Tady bydlíme 10 let a naše zdraví se rychle zhoršuje.
s pozdravem JCH, Hrabyně

Odpověď R. Hradil:
Vážená paní, děkuji za zprávu, třebaže neveselou. Doporučuji Vám situaci urychleně řešit, protože – jak je zřejmé z Vašeho mailu – ohroženo již není jen Vaše zdraví, ale i Váš život.
Legislativní situace je bohužel taková, že hygienické limity (které nesmí být překračovány) jsou nastaveny tak, aby umožňovaly bezproblémový provoz telekomunikačních zařízení, nikoli aby chránily lidské zdraví. To je výsledek lobbystické činnosti telekomunikačních společností. Zatímco elektromagnetické pole (EMP) poškozuje prokazatelně zdraví třeba ve vzdálenosti 100 nebo 200 metrů od vysílače, je hygienický limit překračován jen do několika metrů od vysílače (hustota EMP se se vzdáleností od vysílače snižuje). Takže kdyby u Vás hygienici EMP změřili, patrně by zjistili, že se do zákonného limitu vejdete, a řekli by Vám, že je všechno v pořádku, ve skutečnosti však dostáváte smrtelnou dávku. My jsme se s manželkou byli nuceni odstěhovat z bytu vzdáleného 150 m od vysílače, protože jsme začali mít závažné zdravotní problémy již několik dní poté, co jsme se do bytu (v Praze) nastěhovali.

K situaci u nás Vám doporučuji přečíst si článek ing. Nováka z Brna: http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4530
Co můžete dělat? Je možné EMP vysílače nějakým technickým opatřením odstínit (speciální fólie do oken, speciální záclony s kovovým vláknem), avšak je to dost drahé a nejsem si jist, že by to při vzdálenosti 10 m od vysílače bylo dostatečně účinné. Další možnost je odstěhovat se. Jenže to není vždy možné, navíc prodat takový byt znamená dostat do stejné situace jiného člověka. Doporučoval bych Vám nechat si přeměřit EMP v bytě, pokud máte tu možnost, pak byt – třeba i dočasně – opustit a pokusit se věc řešit soudně: inspirací by mohl být případ z Francie:
Také zkusit zalarmovat příslušnou krajskou hygienickou stanici – oni by koneckonců měli dbát na ochranu zdraví.
(…)
S přáním rychlého vyřešení situace
Radomil Hradil

Komentář R. Hradil:
Kolik asi bude v ČR takových lidí poškozovaných EMP vysílačů? Jistě to nejsou jen tito manželé z Hrabyně. Jejich smutné příběhy by měly být povinnou četbou těch osob, které jsou zodpovědné za současnou situaci; snad by se v nich probudilo, co v nich momentálně hluboce spí – lidské svědomí… Jsou to zejména tyto osoby:
Luděk Pekárek, Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření, SZÚ, hlavní původce našich zdraví a životy ohrožujících limitů, člen klubu Sisyfos, dříve dlouholetý spolupracovník StB,
Michael Vít, hlavní hygienik ČR,
Jaromír Hrubý, ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR,
Lukáš Jelínek, vedoucí Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření,
Pavel Buchar, zástupce vedoucího Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření,
a samozřejmě také dva pánové, kteří podepsali vládní nařízení č. 1/2008 o ochraně před neionizujícím zářením:
Mirek Topolánek, bývalý předseda vlády ČR,
Tomáš Julínek, bývalý ministr zdravotnictví ČR.
Svůj díl viny nesou všichni pracovníci krajských hygienických stanic odpovědní za ochranu veřejného zdraví, kteří schvalují instalaci vysílačů EMP. O podílu manažerů telekomunikačních společností ani nemluvě.

To isté platí aj po slovensky, len mená zodpovených sú iné…

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: