Cyklisti sa už po lesnej ceste na Bankov a Alpínku nedostanú


Nevôľu a nechápavé pohľady cyklistov vzbudili dopravné značky v Čermeľskom údolí. Na začiatku i konci modro značenej turistickej trasy z Čermeľa na Alpínku aj na červeno značenej na Bankov sa objavil zákaz vjazdu pre cyklistov.

K osadeniu štyroch dopravných značiek z oboch strán turistického chodníka sa priznali Mestské lesy (ML). Ako nám povedal riaditeľ Julián Tomaštík, reagovali tak aj na mnohé sťažnosti najmä starších občanov.

„Osadenie zákazových do­pravných značiek na Baránku súvisí s celkovou koncepciou využívania tohto územia pre rekreáciu a šport na území ML. Chodníky majú parametre tu­ristických trás pre peších a sú v hojnej miere navštevované aj staršími ľudmi, dôchodcami a rodinami s deťmi. A práve tí sa sťažujú na stresujúce situácie zo stretov peších s cykloturistami najmä v prípade, ak sa nebezpečnou jazdou a bez vý­strahy k nim náhle priblížia. V koncepcii tiež uvažujeme práve tieto chodníky vyčleniť na tzv. ‘kyslíkové cesty’ pred­nostne pre peších turistov aj s prípadným zdravotným hendikepom (napr. kardiaci). Tieto požiadavky sa v poslednom období pravidelne objavujú,” povedal riaditeľ ML Julián To­maštík.

 

Značka cyklistom bráni jazdiť po modrej značke z Čermeľa na Alpínku.

FOTO – (laco)

 Riaditeľ: Zákaz budú kontrolovať aj policajti
Nielen cyklisti, ale ani bežní turisti si nedokážu predstaviť praktické uplatňovanie tohto zákazu vjazdu. Riaditeľ ML však varuje každého, kto by to chcel porušiť. „Kontrolu na lesných pozemkoch môže vy­konávať lesná stráž, mestská polícia i štátna polícia. Z pohľadu lesného zákona by išlo o priestupok. Verím však, že kultivované spoločenstvo cyk­listov bude rešpektovať toto logické obmedzenie v záujme peších turistov.”

 Na Bankov sa môže ísť po tzv. Židovskej ceste
Namiesto zatvorených úse­kov pripravujú Mestské lesy pre cyklistov náhradnú trasu. J. Tomaštík síce priznáva, že aj verejnosť by ľahšie pochopila obmedzenia na trasách, ak by bol medzi Čermeľom (Banko­vom) a Alpínkou v prevádzke normálny cyklochodník, avšak dovtedy to majú v pláne vyrie­šiť iným spôsobom.

„Je naozaj škoda, že sa mes­tu pre vážne problémy s ma­jetkovoprávnym vysporiada­ním nepodarilo vybudovať tra­su pozdĺž Čermeľského potoka až na Alpínku. Ako náhradné riešenie pre cykloturistov chceme v priebehu l. polroka 2010 vyznačiť trasu z Baránka na Bankov po tzv. Židovskej ceste, ktorá by z Dolného Ban­ková pokračovala asfaltovou lesnou cestou na Alpínku v tra­se terajšieho Lesníckeho náuč­ného chodníka. Má parametre lesnej cesty v prvej časti so zemným povrchom, v druhej s asfaltovým.

Vzhľadom na celkové šírkové usporiadanie tam nehrozí kolízia s pešími turistami. Uvažujeme, že do vyznačenia tejto trasy ešte stiahneme zákazovú značku z celej červenej trasy.”

 V piatok otvoria Sokol’-Kavečany
Ako ešte dodal riaditeľ, pre cykloturistov vyznačili v uply­nulých dňoch modrú cyklotrasu Sokoľ – Kráľova studňa – Ka­večany, ktorej slávnostné ot­vorenie prebehne v piatok o 11.oo hod. v obci Sokoľ.

MARIÁN KIZEK

Prevzaté z www.korzar.sme.sk

Poznámka:
Opatrenie ma úprimne potešilo, i keď som sa asi mýlne domnieval, že tento problém vyriešil nový lesný zákon, ktorý, pokiaľ sa dobre pamätám, cyklistom zakázal vchádzať na lesné chodníky bez výnimky, určené pre chodcov. Bohužiaľ, nenastalo žiadne obmedzenie, a ani symbolickú zákazovú značku zatiaľ, teda v čase ako to píšem, na uvedenom mieste stále nenájdete. O to menej by sa dalo nájsť obmedzenie pre cyklistov na mestských chodníkoch, či prechodoch pre chodcov, kde sa namiesto ich ochrany pristupuje k vyhradzovaniu časti chodníkov pre cyklistov, a tak k ešte väčšiemu obmedzovaniu chodcov.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: