Archive for marec, 2011

Napojme pramene | Lesoochranárske zoskupenie VLK

 

Už od roku 1980 sa snažíme o záchranu slovenských prirodzených lesov. Začínali sme sadením stromčekov, pokračovali záchranou hniezdísk orlov i sov a podporou prirodzeného zmladenia. Nasledovala ochrana brlohov vlkov i rysov, i kampane na ich záchranu.
Počas celej tejto doby v tichosti a pod rôznymi vládnymi heslami (napr. likvidácia bukových prestárlych porastov) mizli posledné zbytky prirodzených lesov.

Čítať ďalej

Krátka poznámka k zemetraseniu v Japonsku

Tak ako počas černobyľskej havárie 26. apríla 1986, tak aj počas zemetrasenia v Japonsku, ktoré stále trvá, sa verejnosť nikdy nedozvie, čo jej vlastne hrozí. A zdá sa, že je celkom jedno, či poškodenie atómovej elektrárne bolo predtým utajované Sovietskym zväzom alebo priemyselne najrozvinutejšou krajinou sveta.

Čítať ďalej

Koniec Smutnej vŕby na Hlinkovej ulici

Krížikom označený strom bol zlikvidovaný 8. Marca 2011

8. marca 2011 bola na Hlinkovej ulici v Košiciach odstránená Smutná vŕba (Salix chrysocoma Sepulcralis). Niekedy sa tadiaľ dalo prechádzať v príjemnom chládku až k obchodnému centru Mier aj v lete hustou alejou, no ako aj na tomto obrázku vidíte, staré stromy boli vyťaté už pred rokom 2006, z ktorého pochádza aj táto snímka, a nahradené mladými stromčekmi. Ulica je tu orientovaná zhruba západ-východ, a tak najmä počas leta je po celý deň vystavená slnku. Každý strom by tu mal mať preto cenu zlata, ale pre niekoho má až vtedy, keď je na zemi a na korbe nákladného auta. Smutná vŕba bola poslednou dominantou na tejto strane ulice a nebude už zacláňať bilboardy, ktoré sú len hanbou a vizitkou nekultúrnosti Vysokej školy veterinárneho lekárstva, pokiaľ vedome tieto plochy poskytuje reklamným agentúram. Na tejto ulici, ako aj všade inde v Košiciach, pribúdajú ďalšie monštrá na reklamu a propagandu, aké nikde v Západnej Európe nemajú obdobu.

Fluorid – takový příjemný zabiják (1)

 

Co je fluorid?

Fluoridy jsou jakékoliv kombinace prvků obsahující iont fluoru. Ve své elementární formě je fluor světle žlutým vysoce toxickým a korozivním plynem. V přírodě se fluor nachází v kombinaci s minerály jako fluorid. Je to chemicky nejaktivnější nekovový prvek a je také nejreaktivnějším elektricky negativním iontem. Díky své extrémní reaktivitě se fluor v přírodě jako nezkombinovaný prvek nenachází. Fluor patří v periodické tabulce do skupiny VIIa. Rychle vymísťuje další halogeny – jako chlór, brom a jód – z jejich minerálních solí. S vodíkem tvoří plyn fluorovodík, který se ve vodním roztoku stává kyselinou fluorovodíkovou.

Čítať ďalej