Japonská časovaná bomba: až milion lidí v okruhu 200 km dostane rakovinu


 

„Radiace z reaktorů nadále uniká, situace není vůbec stabilní, radiace nadále uniká,“ říká dr. Michio Kaku, profesor teoretické fyziky městské univerzity New York a špičkový absolvent Harvardu.

„Sledujeme zde časovanou bombu, zdá se stabilní, ale sebemenší narušení, druhotné zemětřesení, únik potrubí, evakuace lidí z Fukušimy, by mohlo spustit totální roztavení tří jaderných reaktorů, což by dalece převýšilo vše, čeho jsme byli svědky u Černobylu.“

Mark Sircus

16. dubna 2011

„Radiace z reaktorů nadále uniká, situace není vůbec stabilní, radiace nadále uniká,“ říká dr. Michio Kaku, profesor teoretické fyziky městské univerzity New York a špičkový absolvent Harvardu. „Sledujeme zde časovanou bombu, zdá se stabilní, ale sebemenší narušení, druhotné zemětřesení, únik potrubí, evakuace lidí z Fukušimy, by mohlo spustit totální roztavení tří jaderných reaktorů, což by dalece převýšilo vše, čeho jsme byli svědky u Černobylu.“

Následné šoky otřásající Japonskem po rekordním zemětřesení 11. března mohou pokračovat dalších šest měsíců, zvýšit riziko poškození ochromené elektrárny stojící ve středu nejhorší jaderné krize po Černobylu. „Následné šoky až o síle 7 budou pravděpodobně i nadále zasahovat východní a severní Japonsko příštích nejméně šest měsíců,“ řekl Teruyuki Kato, profesor Výzkumného institutu zemětřesení při univerzitě v Tokiu.

To je hlavní vědec, kterému je dobře naslouchat, a stojí za to sledovat jeho poslední výroky na videu. Radioaktivní kontaminace z elektrárny ve Fukušimě putovala se dostala do celého světa a daleko do moře, a pokud se současné odhady a situace nezhorší, již tu máme 10% černobylské radiace šířící se po celém světě, a vypadá to, že každý další měsíc přibude dalších 10%, která bude kontaminovat svět ještě více. Dr. Kaku říká, že jeho rodina již Tokio opustila, protože nevěří výrokům japonské společnosti, neboť neustále bagatelizovala nebezpečí, stejně jako všichni ostatní.

Dr. Chris Busby, další fyzik, říká, že lidé v Tokiu jsou naštvaní, a nyní na základě svých výpočtů předpovídá, že 800,000 lidí z 8 milionů, kteří žijí v okruhu 200 kilometrů od elektrárny, dostane rakovinu, pokud nebudou odsunuti. Dr. Kaku stále radí zalít rektory betonovými sarkofágy z 5000 tun betonu, písku a kyseliny bórové, ale pokud k tomu někdy dojde, bude to trvat měsíce a vyžádá si to velkého úsilí, které zabere mnoho měsíců.

Dr. Kaku říká, že „Lidé z TEPCO deklasovaní a přemožení a měli by být ze svých funkcí odstraněni. „Vymýšlejí si věci za pochodu,“ říká o snaze inženýrů dostat tuto katastrofu pod kontrolu. Říká také: „Budeme svědky nárůstu výskytu leukémie a rakoviny štítné žlázy, v důsledku obrovského množství radioaktivního jódu, který uniká.“

Provozovatel japonského tsunami zaplaveného jaderného komplexu hledal ve čtvrtek způsoby, jak dostat poškození vyhořelé palivové tyče z uskladňovacího bazénu u jednoho z reaktorů, a uvedl zvyšující se úrovně radiace a zvýšené teploty jako znepokojivá znamení.

Tito dva fyzici monitorují skutečné vyhodnocení úrovně sedm u této jaderné katastrofy. S každým dalším dnem budou slova „bezpečný“, „nízká úroveň“, „neškodlivý“ ztrácet svůj význam, jak bude uvolňováno další obrovské množství radiace. Za šest měsíců budeme mít jiný svět s několika otevřenými štěpnými procesy probíhajícími v řadě reaktorů.

„Tato nehoda již vypustila do prostředí zhruba 50,000 bilionů becquerelů radiace. Spočítejte si to. Dává to správnou příchuť jaderné nehodě stupně 7,“ řekl Kaku.

NISA a japonská Komise pro jadernou bezpečnost (NSC) odhadují, že z jednotek 1, 2 a 3 bylo uvolněno 370,000-630,000 terabecquerelů radioaktivních materiálů. Jeden terabecquerel se rovná jednomu bilionu becquerelů.

Pan Busby, vědecký tajemník Evropského výboru pro radiační rizika, vypočítal před dvěma týdny úrovně radiace. „Protože oficiální údaje Mezinárodní atomové agentury (IAEA) u kontaminace ve Fukušimě činí 200 až 900 kBq/m2 ve vzdálenosti 78 kilometrů, můžeme v příštích 10 letech očekávat 22-90% nárůst výskytu rakoviny u lidí žijících na těchto místech. OSN definuje jako půdu zamořenou radiací půdu s 37 kBq/m2. Protože údaje IAEA ukazují, že úroveň kontaminace ve výši 200,000 až 900,000 rozpadů za vteřinu na metr čtvereční existuje až do vzdálenosti 78 km od Fukušimy, můžeme již vypočítat, že kontaminace je ve skutečnosti horší, než u Černobylu, nikoliv 1% Černobylu. Protože oblast 78 km od centra představuje plochu 19,133 km2, v porovnání se zakázanou zónou v Černobylu o ploše 2,827 km2. Je asi sedmkrát větší.

Příští měsíc budeme svědky opakování nebo možná zintenzivnění úniku radiace do prostředí – jak se budou radioaktivní materiály nadále prožírat bariérami. Emitování radiace bude pokračovat po neurčitou dobu – nejméně po dobu měsíců, možná let – mnoha, mnoha let.

Hrubé štěpení v otevřeném prostředí je možnost, že se lidstvo bude muset naučit, jak s tím žít. Pokud dojde k nejhoršímu – jak se děje – bude to volná lovná sezóna na každého v jaderném průmyslu, jakož i na politiky, kteří se nechali ovládnout, uplatit nebo donutit přísahat na bezpečnosti jaderného šílenství. To by mohlo na Zemi rozpoutat peklo, které nakonec odhalí toxická monstra moderního světa v pravém světle skutečnosti. Vyděláváním peněz na masivním používání toxických látek, jaderných nebo chemických, zaprodali své duše a vzdali se práva na existenci mezi citlivějšími pokornějšími bytostmi.

V oblasti medicíny neexistuje nic naléhavějšího, než najít nejlepší způsob odstraňování těžkých kovů, radiační kontaminace a dalších toxických látek z těla. Nejzjevnějším způsobem je samozřejmě snížení expozice. Někdy musíme, abychom se vyhnuli expozici toxickým látkám, opustit plesnivý dům, vypadnout z města silně zamořeného znečištěným vzduchem, nebo dokonce odejít ze země, pokud má člověk v plánu žít dlouhý a zdravý život. Pokud budou lidé v otravování této planety pokračovat, může to znamenat, že ji budou muset opustit nebo se zakopat hluboko pod zem.

Vyhnout se expozici není vždy možné, co se týká jaderné radiace, rtuti a mikrovln.

Japonská vláda činí fatální chybu, když nechává miliony občanů tak blízko u silně poškozené jaderné elektrárny. Její pokyn zůstávat doma není účinným, a zcela jistě ne permanentním způsobem, jak se vyhnout expozici. Je pochopitelné, proč vzdorovali odstěhování milionů lidí z jejich domovů, ale v tomto případě je to jediný způsob, jak se vyhnout expozici a výsledné nemoci z ozáření.

Jak bezpečně bychom se měli ohledně vyvíjející se situace cítit? Dr. Kaku nemohl být upřímnější, když řekl: „Fukušima je stejně stabilní jako „vy, když visíte za konečky prstů nad propastí, a ty vám začínají jeden po druhém sklouzávat“.“

Radioaktivní jód 131

Čínské ministerstvo zdravotnictví 13. dubna uvedlo, že radioaktivní izotop jód 131 byl detekován v různých druzích zeleniny ve 12 provinciích. Tento radioaktivní izotop byl nalezen ve špenátu, chřestu, salátu, zelí, čínském zelí a další zelenině v Pekingu, Tianjin, Hebei, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Shandong, Henan, Hunan, Guangdong, Guangxi a Hainan, jak uvádí prohlášení ministerstva.

Rizika související s kontaminací jódem 131 v Evropě již nejsou „zanedbatelná“, uvádí CRIIRAD, francouzský výzkumný subjekt zabývající se radioaktivitou. Tato NGO radí těhotným ženám a kojencům vyhnout se „rizikovému chování“, jako konzumace čerstvého mléka nebo zeleniny s velkými listy. V reakci na tisíce dotazů od občanů znepokojených spadem z jaderné katastrofy ve Fukušimě v Evropě, sestavil CRIIRAD informační balíček o rizicích kontaminace radioaktivním jódem 131 v Evropě.

Poté, co radioaktivní mrak ze zasažené japonské elektrárny dosáhl koncem března Evropy, CRIIRAD, francouzská organizace zabývající se radioaktivitou, nevládní organizace, řekl, že detekoval radioaktivní jód 131 v dešťové vodě v jihovýchodní Evropě. V souběžném testování francouzský Institut radiologické ochrany a jaderné bezpečnosti (IRSN), národní veřejná instituce monitorující jaderná a radiační rizika, našel jód 131 v mléce. Organizace monitorující radiace v Kanadě, také detekovaly radioaktivní jód v Ontariu, New Brunswick a Britské Kolumbii.

Údaje americké EPA ukazují, že úroveň jódu 131, cesia 134 a cesia 137 o 300% převyšují maximální limity. Vzorky havajského mléka vykázaly u radiace 800% nad normálem u cesia 134, 633% u cesia 137 a 600% u jódu 131. Kontaminace vody byla naměřena na 20 násobky přípustných úrovní. I výskyt na pevnině se zvyšuje, včetně ve vzduchu, půdě, trávě, mléku, špenátu, jahodách a dalších potravin.

Mléko je obzvláště důležité, protože ukazuje na zdraví celého potravního řetězce, neboť krávy žerou trávu. Když je tráva kontaminovaná, je kontaminováno vše, co v té půdě roste.

Nejméně 14 amerických měst oznámilo nebezpečné množství radiace v pitné vodě. Nicméně EPA testuje pouze jód 131, nikoliv cesium, uran nebo plutonium, kdy toto vše z Fukušimy uniká. Několik radiaci monitorujících stanic ve Španělsku zaznamenalo nárůst koncentrace jódu a cesia ve vzduchu přicházejícím z Japonska. Totéž ve Francii.

Člověk nechce čekat, až lékařské úřady o záležitosti s jódem informují, musí jednat rychle, aby ochránil svoji štítnou žlázu, a především štítnou žlázu dětí. Velká mrak radioaktivního jódu 131 nedávno přešel nad Jižní Koreou a nyní je nad celou severní polokoulí.

Lékařské a zdravotnické úřady zdá se chtějí, aby všechny těhotné ženy a děti byly vystaveny radioaktivnímu jódu, jen kvůli své fólii a vymytí mozku, kdy se staví proti doplňování jódu do těla. Celá vedení současné medicíny opouští své původní poslání chránit veřejnost a pacienty před poškozením, je-li to lékařsky možné.

Máme spoustu informací z Ruska o používání jódu při ochraně štítné žlázy. V Polsku se zjistilo, že používání jódu dobře chrání štítnou žlázu dětí před rakovinou. Riziko rakoviny štítné žlázy je mnohem vyšší u dětí, a je třeba mnohem menší expozice I-131, než je tomu o dospělých. Totéž platí pro těhotné nebo kojící ženy.

Je čas připomenout si slova dr. Jeffa Pattersona, bývalého prezidenta Lékaři za sociální zodpovědnost. „6dáná bezpečná úroveň expozice radiaci neexistuje, ať již v potravě, vodě nebo jiných zdrojích. Tečka! Expozice radionuklidům, jako jód 131 a cesium 137, zvyšuje riziko rakoviny. Z tohoto důvodu je třeba veškerého úsilí, abychom minimalizovali obsah radionuklidů v potravě a vodě.“

Osobní poznámka: Během příštích 48 předám svým lidem 2. vydání mé knihy o jódu, která bude silně zamřena na celou problematiku jódu jako základní živiny při ochraně před kontaminací štítné žlázy a dalších žláz, které mají za normálních podmínek velkou spotřebu jódu, radioaktivním jódem. Je zaručeno, že se situace zhorší, takže nečekejte, až vám něco sdělí lékařské úřady. Pokud budou čekat rodiče, znamená to, že zvyšují pravděpodobnost, že jejich děti dostanou rakovinu štítné žlázy!

Musím to říkat důrazněji?

Není vhodná doba být chycen jako jelen do světel reflektorů nebo strkat hlavu do písku u jódu nebo čehokoliv, co ovlivňuje naše přežití. Základním činem je dostat jód do těla, a nemusí to být „jodid draselný“. Může to být také ve formě Nascent Iodine, což je 2% roztok založený na starém typu Edgara Casey, který štěpí molekulární jód na jeho I1 atomovou strukturu. Je to jodid, který osobně používám u sebe a svých dětí a je ideální pro citlivé lidi s porušenou štítnou žlázou, což znamená, že je to nejjednodušší jód, ačkoliv ne nejlevnější.

Existují další formy, jak v tabletách, tak jako roztok, dokonce takové, které lze používat místně, a jsou účinné při snižování náchylnosti lidí na radioaktivní jód. (Nepijte místní antiseptické jódové produkty – tyto produkty nejsou vhodné pro lidskou konzumaci. Jde o směsi povidon-jód).

Musím být upřímný a říct vám, že je nyní skvělá doba pro to žít na jižní polokouli. Tamní úroveň radiace bude velmi opožděná a mnohem užší, a v hlubokém údolí, ve kterém je dokončováno zřízení mého útočiště, je velmi ochranné, protože je obklopeno horami.

Nedávno jsem ve svém útočišti ve vnitrozemí Brazílie strávil několik nocí a stavaři stále pobíhají kolem. Nemohu se dočkat, až ho otevřu, ale nejsem si jistý, že se tam moc lidí během pár měsíců dostane, protože finanční svět je mimo kontrolu. Včera večer jsem sledoval vynikající video, které předpovídá, že až v červenci vyjdou nové zprávy o ziscích velkých korporací, bude to záclonkou pro akciové trhy, protože jaderná katastrofa zasahuje reálnou ekonomiku, a tím i zisky, které padají jako kámen.

Bylo velmi příjemné cítit obklopení přírodou a slyšet kolem útočiště řeky. Žádný internet, je skvělé být daleko od všech těch špatných zpráv a být schopen se soustředit na dokončení svého rukopisu pro knihu Syndrom radiační toxicity. Je to velká výzva, která mne, podle asistentky Claudie, bere příliš mnoho času, takže nejdříve přijdu s knihou o j´do zaměřenou na radioaktivní problematiku.

Myslím, že je skvělá doba odpočinout si od severu, nebo aspoň zachránit před poškozením ženy a děti. Prostě to není vhodná doba na zahrávání si s bezpečností svých blízkých – za možnosti větší exploze v japonské jaderné elektrárně a následného úniku radiace, která putuje široko daleko po planetě. Muži a profesionálové obzvláště se musí někdy vzepřít a dokonce obětovat své životy, jak činí muži v jaderné elektrárně, ale nemusíme riskovat své děti.

Mnoho mužů na Titanicu muselo vybízet své ženy a děti nastoupit do záchranných člunů bez nich. Ale v tomto případě, pokud se zázraky dějí a neexistuje horší než pesimistický scénář, a všechny sirény houkají, lze sjednotit všechny rodiny. Příštích pár týdnů nebo měsíců nám o naší budoucnosti napoví hodně.

Zdroj

překlad Osud 2011

Japonská časovaná bomba: až milion lidí v okruhu 200 km dostane rakovinu | OSUD

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: