Archive for the ‘Večne spievajú lesy’ Category

Takeši Umehara – Pýcha Japonska

Táto esej je o Japonsku. Hodnoty, o ktorých hovorí, bohužiaľ na Slovensku neplatia, ale sú inšpirujúce aj pre nás. Čítajte pozorne, a potom si položte otázku, čo je vlastne pýchou Slovenska.

Na čo má byť vlastne Japonsko pyšné? Azda na oddávna vládnucu cisársku rodinu, ako si Japonci mysleli pred vojnou – a ako si to dodnes myslia niektorí príslušníci pravice? Iste, dynastia sa udržala na tróne veľmi dlho. Podľa Nihonšoki čiže Japonskej kroniky, najstaršieho historického diela, napísaného v 8. storočí n. I., počiatky cisárskeho rodu siahajú dvetisícšesťsto rokov do minulosti. Pochopiteľne, tento údaj nemožno brať celkom vážne, lebo záznamy o najstarších panovníkoch sú nespoľahlivé. No aj keby sme akceptovali len historicky potvrdené zdroje, presvedčili by sme sa, že predkovia dnešného cisára panujú v Japonsku okolo tisícpäťsto rokov.

V istom zmysle je to obdivuhodný výkon. Pokúsim sa však vysvetliť, že na tom nie je nič mystické a už vôbec to nie je dôvod, aby sa Japonci cítili nadradení nad ostatné národy sveta. Čítať ďalej

Ťažba dreva pri Košickom hrade

Naozaj, nič ich nezastaví a nič im nie je sväté. Veď prečo práve tu? Táto cesta vznikla pri nešťastnom nápade vybudovať vyhliadkovú vežu na kopci Hradová, kde sa v tesnej blízkosti nachádza stále nie dosť preskúmané archeologické nálezisko.

Čítať ďalej

Napojme pramene | Lesoochranárske zoskupenie VLK

 

Už od roku 1980 sa snažíme o záchranu slovenských prirodzených lesov. Začínali sme sadením stromčekov, pokračovali záchranou hniezdísk orlov i sov a podporou prirodzeného zmladenia. Nasledovala ochrana brlohov vlkov i rysov, i kampane na ich záchranu.
Počas celej tejto doby v tichosti a pod rôznymi vládnymi heslami (napr. likvidácia bukových prestárlych porastov) mizli posledné zbytky prirodzených lesov.

Čítať ďalej

Októbrový podvečer na divokom východe 2

Keď som sa dnes vracal domov územím, o ktorom som písal v predchádzajúcom príspevku, nechcel som veriť vlastným očiam.

Čítať ďalej

Októbrový podvečer na divokom východe

Vyzerá prinajmenšom dosť podozrivo, keď sa v lese vo večerných hodinách  pohybuje lesný traktor a má tak naponáhlo, že vyvráti strom aj s koreňmi, ktorý mu stojí v ceste.  Je už pomerne dosť hodín a slnko je nízko nad Čermeľským údolím. Čítať ďalej

Večne spievajú lesy

Keď sa prechádzame zalesneným údolím a kocháme sa ako slnko prebleskuje pomedzi stromy, máme pocit bezpečia, ale i pocit pokory pred niečím majestátnym a neznámym.

Čítať ďalej