Posts Tagged ‘Lesy’

US: Fracking wastewater devours all life in West Virginia forest

Mother Nature Network
Sat, 06 Aug 2011 22:04 CDT

west virginia

© Jeff Turner/Flickr
This is what’s at risk.

 

Fracking fluid, the liquid waste left over from the controversial mining technique, wreacked havoc on a test plot of land in a test by the U.S. Forest Service.A study by the U.S. Forest Service concluded that fracking wastewater, left over from hydraulic fracturing natural gas mining, is deadly when dumped on forestlands. A quarter acre section of forest was covered with 75,000 gallons of wastewater over a two-day application period. Two days after it was applied, all the ground plants were dead. Within 10 days, all the leaves on the trees started turning brown. After two years, more than half of the trees on the plot were dead. Čítať ďalej

Reklamy

Plagát o škodách spôsobených Mestskými lesmi v Košiciach

Takto skončil plagát na stanici detskej železnice v Čermeľskom údolí, ktorý sa pokúšal upozorniť verejnosť o škodách spôsobených Mestskými lesmi v Košiciach na zákonom chránených druhoch vtákov od roku 1995 po súčasnosť. Plagát začínal textom: JE LES MESTA KOŠÍC SKUTOČNE V DOBRÝCH RUKÁCH?

Poškození lesů v Evropě

Německý Spolkový statistický úřad ve Wiesbadenu ve své zprávě 18. března upozornil na neradostmý stav lesů v Evropě. Poškození v jednotlivých státech se pohybuje mezi 40 a 90 procenty. Nejhůře jsou na tom lesy v Polsku, Slovensku a České republice. Zpráva vychází ze závěrů hospodářské komise OSN pro rok 2003.

Seznam evropských států seřazený podle rozsahu poškození lesních porostů:

1.    Polsko 91,8 %       11.    Slovinsko 76,8 %       21.    Srbsko 59,0 %
2.    Slovensko    90,4 % 12.    Moldávie 76,8 % 22.    Estonsko 57,2 %
3.    Česko 88,6 % 13.    Velká Británie    71,2 % 23.    Portugalsko    55,0 %
4.    Litva 86,7 % 14.    Německo 68,7 % 24.    Švédsko 53,3 %
5.    Ukrajina 81,6 % 15.    Švýcarsko 68,4 % 25.    Irsko 47,1 %
6.    Bulharsko 80,7 % 16.    Maďarsko 64,4 % 26.    Nizozemsko 46,8 %
7.    Itálie 80,2 % 17.    Bělorusko 64,0 % 27.    Finsko 45,6 %
8.    Kypr 78,9 % 18.    Řecko 64,0 % 28.    Rakousko 38,9 %
9.    Lotyšsko 78,2 % 19.    Norsko 61,1 % 29.    Dánsko 37,9 %
10.    Španělsko 77,3 % 20.    Belgie 59,3 % 30.    Rumunsko 37,8 %

Albánie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Rusko, Řecko a Turecko nejsou v seznamu kvůli nedostatku odpovídajících informací uvedeny.

Zpracováno podle:
ICP Forest (Executive Report 2004, pdf)
EkoList (18.03.2005, Nejpoškozenější lesy jsou v postkomunistických zemích Evropy)
Statistisches Bundesamt Deutschland (18.03.2005, 69% der Bäume in Deutschland sind krank)

Další zdroje:
Novinky (18.03.2003, České lesy jsou třetí nejpoškozenější v Evropě)
ÚHÚL (Zdravotní stav lesů v roce 2002)

Prevzaté z http://gnosis9.net/

Staršie holoruby nad Alpinkou pri Košiciach

Pri porovnaní týchto záberov je zrejmé, že rozsiahla ťažba dreva nad známou rekreačnou lokalitou Alpinka pri Košiciachvznikla ešte pred rokom 2004. Google Earth je vynikajúci nástroj na odhaľovanie rozsahu tejto činnosti. Ťažko nájsť podobné príklady inde v EÚ nie len na území, ktoré bolo kedysi určené na rekreačné účely.

Mestské lesy v Košiciach

Škoda, že táto tabuľa nie je umiestnená aj na všetkých holoruboch na území mestských lesov. Ale aspoň na niečo sú tieto informácie dobré – ukazujú, ako sa neraz radi niečim pred svetom vychvaľujeme, ale keď nás nikto nevidí, konáme úplne ináč (vidˇ satelitné zábery aj fotografie o holoruboch). Udelený certifikát by mal zaväzovať k oveľa šetrnejšiemu hospodáreniu. Bohužiaľ, ten je ocenením skôr tých predošlých generácii lesníkov v tejto oblasti. Obávam sa, že toto vzácne dedičstvo bude zničené skôr, ako sa zub času postará o rozpadnutie a nečitateľnosť tejto tabule.

Napriek tomu som rád, že vám ju môžem ukázať, pretože je zároveň svedectvom, aké je mimoriadne cenné prírodné prostredie a krajina, ktorej súčasťou by mohlo byť aj mesto Košice. Som presvedčený, že by sa na tomto území nemala robiť ani plánovať žiadna ťažba dreva, ba práve naopak, bolo by treba sa vrátiť ku koncepcii lesoparku, pokiaľ nebude neskoro,  a hoci to bude znieť ako utópia, posilniť ju hoci aj štatútom prírodnej a pamiatkovej rezervácie. Pre zdravie a spokojnejší život košičanov a ich detí by malo uskutočnenie mojej vízie určite  z dlhodobého hľadiska väčší význam, ako drancovanie celého územia pod zásterkou tzv. Mestkých lesov.

Decembrový podvečer na divokom východe

Moja hypotéza sa potvrdila. Za zničením pôvodného lesa nad Čermeľským údolím v Košiciach nestojí nikto iný ako všemocný T-Mobile. Ak budete kráčať smerom k reštaurácii Baránok, nemôžete si nevšimnúť nový stožiar, ktorý sa ako nejaký mimozemský votrelec týči nad stromamí. Čítať ďalej

Novembrový podvečer na divokom východe

Trochu som musel aktualizovať názov ďalšieho príspevku, veď je už slávny november a slovenskí milionári mali určite dôvod na oslavy aj tu na divokom východe, ba aj v časoch hlbokej kapitalistickej krízy. Čítať ďalej