Posts Tagged ‘Mestská zeleň’

Parkové úpravy na košický spôsob

Kosice_kom

Zdá sa, že napriek toľkokrát pripomínanej ekonomickej  kríze, samozrejme, podľa toho, či sa to hodí alebo nie (zvlášť vhodné ako zámienka na prepúšťanie z práce ), má mesto Košice z peňazí daňových poplatníkov také prebytky, že si dovolí rekonštruovať plochy zelene spôsobom, ktorý je všetko iné, len nie ekonomický.

Čítať ďalej

Bilboardy namiesto stromov

Na Komenského ulici vyrúbali ďalšie dva stromy. Boli to ozdobné slivky, pravdepodobne Myrobalán - Prunus cerasifera 'Nigra', ktoré skoro na jar rozprestierali svoje nádherné a voňavými kvetmi obsypané koruny ponad celý chodník. Boli husté, zdravé a mali pekný tvar. V lete poskytovali príjemný chládok najmä pre chodcov, ktorí čakali na rozpálenej križovatke. Odteraz už im prechod Komenského ulicou nespríjemnia. O to lepší výhľad bude na plot Vysokej školy Veterinárnej, ktorý slúži ako konštrukcia na umiestnenie všade obťažujúcej reklamy v podobe bilboardov.

Správa spoza Údolička

 

Ochranári v ofenzíve

Začala sa petičná akcia na záchranu zelene v Barci. Čítať ďalej