Posts Tagged ‘Nostalgia’

Prameň

Áno, niekto zo starých Košičanov sa ešte pamätá, že tu bol kedysi lesný prameň a nielen to! Stratilo sa odtiaľ oveľa viac, najmä svojrázna stavba, podobná na známu Alpinku, ktorá padla za obeť kvôli nadjazdu cesty na Bankov. V tých časoch tu ešte mala konečnú aj stará romantická električka, v ktorej vydával lístky skutočný živý sprievodca za 20 halierov československých, a tak sa aj starší ľudia mohli dostať bez prestupovania až k detskej železnici a do lesa. Dnes je na miestach jej trasy vybudovaný chodník pre bicyklistov. 

Reklamy